Page 4 - PastaLaMantia_2013
P. 4

Islands and plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands

 2nd Botanical Conference in Menorca. Proceedings and abstracts.
 Islands and plants: preservation and understanding of flora on
 Mediterranean Islands / Eva Cardona Pons [et al.]. – Maó : Institut
 Menorquí d’Estudis : Consell Insular de Menorca, 2013. – 412 p. : il.; 24
 cm. – (Recerca ; 20)
 I. Cardona Pons, Eva, ed. II. Estaún Clarisó, Irene, ed. III. Comas
 Casademont, Mireia, ed. IV.Fraga i Arguimbau, Pere, ed. V. Institut
 Menorquí d’Estudis. VI. Consell Insular de Menorca.
 1.	 Botànica – Congressos
 2.	 Flora – Mediterrània, Regió -- Congressos
 582(262)
Crèdits:
© del text: els autors, 2013
© de les imatges: els autors, 2013
© de les il·lustracions: els autors, 2013
© de l’edició: Consell Insular de Menorca
Portada: Paeonia cambessedesii (Wilk.) Wilk.
Idea original: Modelgrafic SL
Disseny i maquetació: Modelgrafic SL
Assessorament lingüístic: Irene Cardona i Eva Cardona
Edició: Consell Insular de Menorca. Plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó
(Menorca) España.
Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28. 07702 Maó (Menorca)
España.
Producció i impressió: Modelgrafic SL. C/ Curniola, 48. 07714 Maó
(Menorca) España.
Dipòsit legal: ME 596-2013
ISBN 978-84-95718-95-2
Imprès en paper ecològic

                            6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9